Bibliografia i links d'interès

A continuació podeu trobar dos blogs molt interessants i amb molts recursos per a poder consultar. Entre tots dos podeu consultar bibliografia interessant sobre obres artístiques, trobar apunts i esquemes i consultar presentacions sobre obres d'art rellevants.


No hay comentarios:

Publicar un comentario