miércoles, 6 de septiembre de 2023

Tema 1. Introducció a l'art.

Aquí podeu trobar la introducció al que és l'art.


Presentació de l'assignatura

-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada dos o tres temes del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega dels comentaris d'obres d'art es farà en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents i/o amb ordinador.

-Es tindran en compte tots els esquemes i resums utilitzats per a l'estudi i que s'afegeixin al dossier.

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim de 2 punts.

-Avaluació: 

  • 70% exàmens (30% exàmens parcials + 40% examen global). L'examen global ha de tenir una nota superior a 4 per a aprovar l'assignatura.
  • 20% activitats (comentaris, exposicions orals...)
  • 10% actitud
Benvinguts i benvingudes!

 


                                           Guernica
, Pablo Picasso, 1937."Si hi hagués una única veritat, no seria possible pintar centenars de quadres sobre el mateix tema". Pablo Picasso (1881 - 1973).


Presentem el blog d'Història de l'art amb Pablo Picasso i una de les seves obres cèlebres. 
Al llarg del curs anirem penjant tota la informació que utilitzareu en l'assignatura i que, espero, us sigui de molta utilitat.